Arkalaşygyň Kubogy - 2015: Türkmenistanyň we Täjigistanyň toparlarynyň arasyndaky çärýek final duşuşygyndan suratly fotoreportaž

0
786
Arkalaşygyň Kubogy - 2015:  Türkmenistanyň we Täjigistanyň toparlarynyň arasyndaky çärýek final duşuşygyndan suratly fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň