Türkmen futbolçylary Arkalaşygyň Kubogynda iň güýçli toparlaryň sekizligine düşdüler. TÜRKMENISTAN — ESTONIÝA — 3:1

0
1824
Türkmen futbolçylary Arkalaşygyň Kubogynda iň güýçli toparlaryň sekizligine düşdüler. TÜRKMENISTAN — ESTONIÝA — 3:1

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň