“Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasy

08:5719.01.2015
0
1031
“Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasy

Aşgabat, 19-nji ýanwar. “Türkmenportal”.

Türkmenistanda “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň kabul edileni mynasybetli geçiriljek dabaralara taýýarlyk görülýär. Degişli ministrlikleriň we edaralaryň, Bütindünýä Saglyk guramasynyň we beýleki halkara guramalarynyň gatnaşmagyndaky çäreleriň meýilnamasy işlenip düzüldi.

Iýun aýynda däbe öwrülen “Saglyk — 2015” atly Halkara sergisini we maslahatyny geçirmek bellenildi. Şeýle hem ýylyň dowamynda Türkmenistanyň saglygy goraýşynda we derman senagatynda gazanylan üstünliklerden söhbet açýan sergileri daşary ýurtlarda hem guramak meýilleşdirilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň