Arkalaşlygyň Kubogy ugrundaky XXIII ýaryş. Finlýandiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky duşuşykdan suratlar

22:5318.01.2015
0
3175

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň