Arkalaşlygyň Kubogy ugrundaky XXIII ýaryş. Belorussiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky duşuşykdan suratlar

09:4817.01.2015
0
2371

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň