Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenabatdan Moskwa ýene bir ýörite uçuş guralar

17:2709.11.2021
0
891
Türkmenabatdan Moskwa ýene bir ýörite uçuş guralar

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde nobatdaky ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda habar berilýär diýip, "Atawatan-Türkmenistan" ýazýar.

Şol jemgyýetçilik tory arkaly ýaýradylan maglumata görä, Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy tarapyndan 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak göz öňünde tuitulýar.

Şol habarda bu ýörite gatnaw üçin awiapetekleriň “S7” awiakompaniýasynyň kassalarynda 10-njy noýabryndan satylyp başlanjakdygy mälim edilýär.

Bilşiňiz ýaly, dünýäde ýaýran koronawirus ýokanjy sebäpli ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň goldaw bermeginde “S7” awiakompaniýasy tarapyndan 2020-nji ýylyň martyndan bäri yzygiderli ýörite gatnawlar amala aşyrylýar.

Bu kompaniýa tarapyndan 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda 3 sany ýörite gatnaw amala aşyrdy. Olar 15-nji oktýabrda, 22-nji oktýabrda hem-de 29-njy oktýabrda bolup geçdi. Umuman, her gezek 170-dan gowrak ýolagçy bu gatnawdan peýdalanýar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherine 29-njy oktýabrda 25-nji ýörite gatnaw amala aşyryldy. Bu gezekki 26-njy gatnaw bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň