Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 2-nji duşuşyklarynyň eminleri belli boldy

13:2428.10.2021
0
2774
Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 2-nji duşuşyklarynyň eminleri belli boldy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 29-njy oktýabrda geçiriljek futbol çempionatynyň 2-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi. Bu barada federasiýanyň resmi web sahypasyna habar berilýär.

2-nji tapgyryň duşuşyklary:

29.10.2021 ý. (anna)

«Altyn asyr» — «Ahal»

 • Geçirilýän ýeri: «Aşgabat» stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş)
 • Başlanýan wagty: 16:30
 • Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş)
 • Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş), B.Atdyýew (Tejen ş)
 • Ätiýaçdaky emin: B.Haknazarow (Aşgabat ş)
 • Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş)

«Merw» — «Köpetdag»

 • Geçirilýän ýeri: «Sport toplumy» stadiony (Mary ş)
 • Başlanýan wagty: 16:00
 • Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş)
 • Kömekçi eminler: Y.Kurambaýew (Daşoguz ş), H.Abdiýazow (Daşoguz ş)
 • Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Mary ş)
 • Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş)

«Nebitçi» — «Şagadam»

 • Geçirilýän ýeri: «Sport toplumy» stadiony (Balkanabat ş)
 • Başlanýan wagty: 16:15
 • Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş)
 • Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş)
 • Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş)
 • Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş)

«Energetik» — «Aşgabat»

 • Geçirilýän ýeri: «Energetik» stadiony (Mary ş)
 • Başlanýan wagty: 15:00
 • Duşuşygyň emini: S.Gurbanow (Balkanabat ş)
 • Kömekçi eminler: R.Ereşow (Türkmenabat ş), Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş)
 • Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş)
 • Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş)
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň