Dünyä ýurtlarynyň Täze ýyly garşyaýşy

10:0908.01.2015
0
783
Dünyä ýurtlarynyň Täze ýyly garşyaýşy

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň