Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 27-nji oktýabry

06:0027.10.2021
0
1588
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 27-nji oktýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 27-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +100, gündizine +10... +120 maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +90, gündizine +9... +110 maýyl bolar. Howanyň basyşy 717 mm, çyglylygy 70 — 90%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş-ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +90, gündizine +9... +140, kenarýaka etraplarynda +7... +120 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +10... +120, basyşy 765 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Awazada: howa +9... +110, basyşy 771 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Balkanabat şäherinde: howa +12... +140, basyşy 772 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +120, gündizine +8... +130, günorta-gündogar etraplarynda +160 çenli maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +11... +130, basyşy 745 mm, çyglylygy 70 — 90%.

Tejen şäherinde: howa +13... +150, basyşy 754 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +100, gündizine +15... +200 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +16... +180, basyşy 749 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Baýramaly şäherinde: howa +17... +190, basyşy 748 mm, çyglylygy 55 — 75.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +90, gündizine +11... +160, günorta etraplarynda +210 çenli maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +14... +160, basyşy 751 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Kerki şäherinde: howa +19... +210, basyşy 746 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +60, gündizine +9... +140 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +11... +130, basyşy 764 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Köneürgenç şäherinde: howa +10... +120, basyşy 765 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň