Arhiw

Koreýa Respublikasy noýabr aýyndan bäri pandemiýadan soň adaty durmuşa gaýdyp başlar

15:1825.10.2021
0
1788
Koreýa Respublikasy noýabr aýyndan bäri pandemiýadan soň adaty durmuşa gaýdyp başlar

Koreýa Respublikasy indiki aýda COVID-19 pandemiýasyndan soň ýuwaş-ýuwaşdan kadaly ýagdaýa gelmek üçin çäreleri görer. Interfax.ru habar gullugynyň habaryna görä, muny respublikanyň prezidenti Moon Jae-in aýtdy.

Döwlet baştutany Milli mejlisde: "Durnukly saklama we sanjymlaryň ýokary derejesine esaslanyp, kem-kemden kadaly ýagdaýa başlaýarys" -diýdi.

Neşiriň habaryna görä, wirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin noýabr aýyndan soň hökmany maska geýmek ýaly käbir wirusa garşy çäklendirmeler bar.

Koreýa Respublikasynda, ýurduň ilatynyň 51,3 millionyndan takmynan 35,9 milliony doly sanjym edildi. Koreýa kesellerine gözegçilik we öňüni alyş gullugynyň (KDCA) habaryna görä, ýurtda COVID-19 täze keseliniň sany azalmagyny dowam etdirýär, interfax.ru.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň