Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabry

07:0025.10.2021
0
1432
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 25-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +90, gündizine +18... +200 maýyl bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +130, gündizine +18... +230, kenarýaka etraplarynda +15... +200 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +18... +200, basyşy 753 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Awazada: howa +17... +190, basyşy 760 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Balkanabat şäherinde: howa +20... +220, basyşy 761 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +100, gündizine +18... +230 maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +19... +210, basyşy 734 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Tejen şäherinde: howa +21... +230, basyşy 744 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +17... +220 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +20... +220, basyşy 743 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Baýramaly şäherinde: howa +19... +210, basyşy 742 mm, çyglylygy 25 — 45.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +60, gündizine +17... +220 maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +19... +210, basyşy 744 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Kerki şäherinde: howa +20... +220, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +60, gündizine +16... +210 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +19... +210, basyşy 753 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Köneürgenç şäherinde: howa +18... +200, basyşy 755 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň