Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabry

07:0022.10.2021
0
1468
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 22-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +60, gündizine +14... +160 maýyl bolar. Howanyň basyşy 739 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +100, gündizine +15... +200, kenarýaka etraplarynda +12... +170 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +15... +170, basyşy 767 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Awazada: howa +14... +160, basyşy 770 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Balkanabat şäherinde: howa +16... +180, basyşy 771 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +13... +180 maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +15... +170, basyşy 742 mm, çyglylygy 45 — 55%.

Tejen şäherinde: howa +16... +180, basyşy 752 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +13... +180 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +16... +180, basyşy 753 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Baýramaly şäherinde: howa +15... +170, basyşy 749 mm, çyglylygy 45 — 65.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +60, gündizine +11... +160 maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +12... +140, basyşy 754 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Kerki şäherinde: howa +14... +160, basyşy 749 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1 sowukdan +40 çenli, gündizine +10... +150 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +12... +140, basyşy 762 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Köneürgenç şäherinde: howa +11... +130, basyşy 767 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň