Arhiw

Jumamyrat Jumamyradow Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze möwsümindäki ilkinji duşuşygyň baş emini bolar

11:5620.10.2021
0
220
Jumamyrat Jumamyradow Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze möwsümindäki ilkinji duşuşygyň baş emini bolar

Paýtagtly hünärmen Jumamyrat Jumamyradow Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze möwsüminde geçiriljek ilkinji duşuşygyň baş emini bolar.

Şu gün «Aşgabat» köpugurly sport toplumynyň merkezi meýdanynda sagat 16-da başlanjak «Aşgabat» ― «Altyn asyr» duşuşygynda baş emine M.Nurberdiýew bilen E.Ýazmyradow ýardam berer.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy duşuşykdaky ätiýaçdaky emin bolmak wezipesini M.Allaberdiýewe, gözegçi eminligini H.Rejebowa ynandy.

Bu duşuşygyň tertipde 5-nji tapgyrda görkezilýändigine garamazdan, onuň wagtynda öňe süýşürilendigini aýtmak gerek. Çempionatyň täze möwsüminiň 1-nji tapgyrynyň duşuşyklary bolsa 25-nji oktýabrda başlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň