Arhiw

Ýagşymuradow we Albrektsson Bellator 268 ýaryşyndaky tutluşykdan öň “nazarlaryň duelini” geçirdiler

11:5716.10.2021
1
30421
Ýagşymuradow we Albrektsson Bellator 268 ýaryşyndaky tutluşykdan öň “nazarlaryň duelini” geçirdiler

Garyşyk söweş sungatynyň türkmen ussady Döwletjan Ýagşymuradow we şwesiýaly Karl Albrektsson ABŞ-da oktýabryň 16-syndan 17-sine geçilýän gije geçiriljek tutluşygyň öňüsyrasynda “nazarlaryň dueline” gatnaşdylar. Tutluşyk Arizona ştatynyň Finiks şäherindäki “Footprint Center” merkezinde bolar.

Bellator 268 ýaryşy Bellatoryň GDA döwletleri üçin aýratyn ýaýlymçysy bolan “Okko-da” ýaýlyma goýberiler. Deslapky tutluşyklar 17-nji oktýabrda Aşgabat wagty bilen sagat 5:00-da başlanar.

Ýarym agyr agram derejesinde çykyş edýän Döwletjan Ýagşymuradowyň (18-6-1) 2020-nji ýylyň dekabrynda Bellatordan şertnama alandygyny ýatlap geçmek bolar. 32 ýaşly Ýagşymuradow garyşyk söweş sungatynda 25 tutluşyk geçirip, olaryň 18-sinde ýeňiş gazandy, 6 gezek ýeňlişe sezewar bolup, 1 gezek tutluşygy deňlik bilen tamamlady.

Karl Albrektsson (12-3-0) Bellator MMA we Rizin FF garyşyk söweş guramalarynyň ýaryşlaryna 2012-nji ýyldan bäri gatnaşyp, bu ugurda ussatlyk bilen çykyş edýär. Ilkinji tutluşygyny 2012-nji ýylyň 17-nji noýabrynda polýak Blazeý Nagorskiý bilen geçirip, ony tehniki nokaut bilen ýeňdi. 27 ýaşly türgen garyşyk söweş sungatyndaky ýoluny netijeli dowam edýär. Şwed türgeni soňky tutluşyklarynyň 3-sini ýeňiş bilen tamamlady. Aprel aýynda Albrektsson Fýodor Ýemelýanenkonyň toparynda türgenleşýän Wiktor Nemkowy eminleriň biragyzdan çykaran netijelerine laýyklykda ýeňmegi başardy. Soňky gezeginde bolsa ol Stokgolmda geçirilen “Superior Challenge 22”-de Wladimir Mişenkony tehniki nokaut bilen ýeňlişe sezewar etdi. Häzir Albrektsson Bellator-yň türgenleriniň arasynda ýarym agyr agram derejesinde iň güýçli 10 türgeniň hataryna girýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň