Arhiw

«Google» gözlegi aňsatlaşdyrdy

21:2815.10.2021
0
2198
«Google» gözlegi aňsatlaşdyrdy

«Google» zerur maglumatlary tapmagy aňsatlaşdyrmak üçin ykjam interfeýse täzeleniş girizdi.

Gürrüň gözleg netijelerininiň mazmunyny awtomatiki ýüklemek funksiýasy hakda barýar. Ulanyjylara gözleg netijeleriniň sahypalarynyň arasynda el bilen gezmek zerurlygy ýok, sebäbi sanawyň soňuna ýetensoň, indiki netijeler awtomatiki usulda ýüklener.

Häzirki wagtda täze funksiýa ABŞ-da elýeterli bolar we tiz wagtdan bu global başlangyja bütin dünýäde garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň