Dollaryň resmi nyrhy ýokarlandy

13:5301.01.2015
0
11533
Dollaryň resmi nyrhy ýokarlandy

Aşgabat, 1-nji ýanwar. «Türkmenportal».

Türkmenistanyň Merkezi banky şu günden, ýagny 1-nji ýanwardan dollaryň täze resmi nyrhynyň kesgitlenilendigi hakynda öz resmi saýtynda habar berdi.

Saýtda ýerleşdirilen walýutalaryň nyrhnamasyndan mälim bolşy ýaly, dollaryň resmi nyrhy 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, 3 manat 50 teňňä barabar bolupdyr.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň hemme banklarynda dollaryň satyn alyş nyrhy 3.4913 manada, satyş nyrhy 3.5175 manada deň.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň