Arhiw

«IPhone» bilen «Androidiň» arasyndaky meşhur çaprazlygyň soňuna çykyldy

20:3009.10.2021
0
2346
«IPhone» bilen «Androidiň» arasyndaky meşhur çaprazlygyň soňuna çykyldy

Oksford uniwersitetiniň alymlary “Android” smartfonlaryna garşy “iPhone” howpsuzlygy baradaky meşhur çaprazlygy ýok etdiler. Gözleg aprel aýynda iOS 14.5-de geçirildi.

«IPhone» programmalary «iPhone», hakykatdanam, gizlinlik üçin has gowumy?» atly gözleg işine görä, Android programmalary ýaly ulanyjylaryň şahsy durmuşyny bozýar. Alymlaryň pikiriçe, «öwrenilen ähli parametrler boýunça gizlinlik nukdaýnazaryndan hiç bir platforma beýlekisinden gowy däl» we «yzarlamak maksady bilen maglumat alyşmak iki platforma-da giňeldildi».

“Apple” bu gözlegiň netijeleri barada entek teswir bermedi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň