Arhiw

Türkmenistanda aýratyn tapawutlanan saglygy goraýyş işgärlerine ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany gowşurylar

23:0008.10.2021
0
3449
Türkmenistanda aýratyn tapawutlanan saglygy goraýyş işgärlerine ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany gowşurylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisiniň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 10-njy oktýabrda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramynyň giňden bellenilip geçiljekdigini aýdyp, olaryň bitirýän işleriniň, aýratyn-da, häzirki döwürde örän uly hormata mynasypdygyny nygtap, aýratyn tapawutlanan saglygy goraýyş işgärlerini «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly hem-de ýadygärlik nyşany bilen sylaglamak hakynda Permana gol çekip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe olara döwlet sylaglaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmagy tabşyrdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň