Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky “Altin Yildiz” egin-eşik brendiniň dükany aksiýa yglan edýär

17:3206.10.2021
0
9946
Aşgabatdaky “Altin Yildiz” egin-eşik brendiniň dükany aksiýa yglan edýär

Aşgabatdaky “Altin Yildiz” erkek egin-eşik söwda dükany ýörite talyp ýaşlarymyz hem-de okuwçylarymyz üçin klasssyky egin-eşiklerde aksiýa yglan edýär. Onda 5999 manatlyk “Altin Yildiz” markaly kostýum-jalbary satyn alan müşderä iki sany klassyk köýnek we galstuk sowgat hökmünde berilýär. Klassyky egin-eşikleri amatly bahadan satyn almak isleýän müsderiler “Altin Yildz” söwda dükanynyň 15-nji oktýabra çenli dowam edýän uly aksiýasyndan peýdalanyp bilerler.

“Altin Yildiz” – dünýä belli klassyk we işewürlik stilindäki erkek egin-eşikleriniň markasydyr. Ol kaşemir, moher, pagta matalarynyň ýokary hili we olaryň jaýdar biçüwi bilen tapawutlanýar. Kompaniýa häzirki wagtda penjekleri, köýnekleri, paltolary we plaşlary öndürmek boýunça Türkiýäniň döwrebap egin-eşik önümçiliginde birinji orny eýeleýär.

Ýurdumyzda “Altin Yildiz” brendiniň dükany “Berkarar” söwda merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýär. Mundan başga-da, golaýda Aşgabady ösdürmegiň nobatdaky 14-nji tapgyrynyň binalarynyň ýerleşýän G.Ezizow köçesiniň 20-nji jaýynda hem “Altin Yildiz” brendiniň söwda dükany açyldy.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň