Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna berk käýinç yglan etdi

21:3404.10.2021
0
9991
Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarymyrat Amanowa berk käýinç yglan etdi. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, bu berk käýinç wise-premýere wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň