Soňky habarlar

Arhiw

Şu ýyl Türkmenistanda 30 million düýp nahal oturdylar

17:0026.09.2021
0
200
Şu ýyl Türkmenistanda 30 million düýp nahal oturdylar

Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynda eden çykyşynda nygtady.

«Bir nahal ekseň, ýaşyň baky», «Bag — ekeniňki, ýap — çekeniňki» diýlişi ýaly, ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyza eýerip, her ýyl ýurdumyzda millionlarça düýp bag nahallaryny ekmek indi asylly däbe öwrüldi diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygynyň hormatyna geçen ýyl Aşgabat şäheriniň daş-töwereginde we welaýatlarda 25 million düýp miweli, saýaly, pürli baglar hem-de üzüm ekilen bolsa, bu ýyl Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ilkinji gezek 30 million düýp nahal oturtmak göz öňünde tutulýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň