Arhiw

«Türkmenhowaýollary» içerki gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizdi

08:5225.09.2021
0
59025
«Türkmenhowaýollary» içerki gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 25-nji sentýabrdan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp geçýär.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat - Daşoguz T5-105 her gün 17-50 18-40
Aşgabat - Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat - Türkmenabat T5-175 her gün 17-30 18-20
Aşgabat - Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat - Mary Т5-131 her gün 17-40 18-20
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-30 07-30
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-247 her gün 18-00 19-00
Daşoguz - Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz - Aşgabat T5-106 her gün 19-40 20-30
Türkmenabat - Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat - Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary - Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary - Aşgabat Т5-132 her gün 19-20 20-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-242 her gün 08-40 09-40
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-248 her gün 20-10 21-10
Daşoguz - Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz - Aşgabat T5-106 her gün 19-40 20-30
Türkmenabat - Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat - Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary - Aşgabat T5-128 her gün 08-00 08-40
Mary - Aşgabat T5-132 her gün 19-20 20-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-242 her gün 08-40 09-40
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-248 her gün 20-10 21-10
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň