"Türkmenhaly" ýeňillikli karz serişdeleriniň üsti bilen haly satyn almak mümkinçiligini döretdi

17:5523.09.2021
0
5970
"Türkmenhaly" ýeňillikli karz serişdeleriniň üsti bilen haly satyn almak mümkinçiligini döretdi

Bu barada birleşigiň resmi saýtynda habar berilýär.

Onda «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň öz müşderilerine el haly we haly önümlerini karzyna satyn almak maksady bilen, Türkmenistanyň «Halkbank» PTB-den möhleti 3 ýyla çenli ýyllyk 12 göterim bilen 30 000 manada çenli karz serişdelerinden peýdalanmak mümkinçiligini hödürleýändigi barada habae berilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň