Arhiw

Suwa çümüjiler üçin «akylly» äýnekler

18:4822.09.2021
0
1587
Suwa çümüjiler üçin «akylly» äýnekler

«Kickstarter» saýtynda suwa çümmek üçin «Holoswim» atly «akylly» äýnekler hödürlenildi.

Olaryň esasy aýratynlygy gurnalan golografiki OLED displeýinde dürli maglumatlary görkezýänligidir. Şeýlelik bilen äýnek türgenleşik wagtynda ýüzüjä kömek eýär.

«Akylly» barmaly ýere çenli aralygy, eýesiniň hereket tizligini hem görkezip bilýär.

Mundan başga-da, akylly äýnek smartfondan, esasanam gelýän jaňlardan maglumatlary görkezýär. Ol «Android» we «iOS» ulgamlarynyň ikisini hem goldaýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň