Soňky habarlar

Arhiw

LEGO we Pokemon talaňçylygy

16:5920.09.2021
1
2010
LEGO we Pokemon talaňçylygy

Niderlandlaryň Worburg şäherinde batyrgaý talaňçylyk boldy. Ak awtoulagda iki nätanyş, seýrek LEGO toplumlaryny we Pokemon kartoçkalaryny almak üçin oýunjak dükanynyň penjiresine girdi.

Talaňçylygyň amala aşyrylan ulagy golaýdaky şäherde tapyldy. Zyýanlaryň takyk mukdary we ogurlananlaryň sanawy entek kesgitlenmedi.

Hünärmenleriň pikiriçe, soňky döwürde Pokemon kartoçkalary we LEGO toplumlary gaty meşhur we kolleksiýaçylar bu seýrek zatlar üçin ummasyz pul goýbermäge taýyn.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Watanymyz ( 20.09.2021 )

Ничего себе

0