Soňky habarlar

Arhiw

«Hyundai» konserninde robot it işläp başlady

16:3620.09.2021
0
1626
«Hyundai» konserninde robot it işläp başlady

«Boston Dynamics» kompaniýasy tarapyndan tarapyndan döredilen Spot atly robot it «Hyundai» awtoulag konserniniň çäginde işe başlady. Onuň jogapkärçiligi desgadaky howpsuzlyga gözegçilik etmek, şeýle hem garawullara syzyşlary we ýokary temperaturany anyklamaga kömek etmekdir. Spot gurlan AI bilen enjamlaşdyrylandyr we senagat meýdançalarynda adamlary we dürli ýagdaýlary kesgitläp biler.

Robot abanýan howp barada duýduryş berip, garawullaryň edip bilmejek işini eder diýlip garaşylýar.

«W3bsit3-dns.com.to»-nyň habar bermegine görä, ululygy sebäpli Spot robot önümçilik ussahanalarynyň çäginde erkin hereket edip, bolup geçýän wakalary göni ýaýlymda görkezip biler we zerur bolsa duýduryşlary berip biler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň