Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 18-nji sentýabry

08:0018.09.2021
0
2301
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 18-nji sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 18-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +22°, gündizine +31... +33° maýyl bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkan welaýatynda: üytgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +28... +33°, kenarýaka etraplarynda +25... +30° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +28... +30°, basyşy 750 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Awazada: howa +27... +29°, basyşy 758 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Balkanabat şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 760 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 733 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Tejen şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 741 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14... +19° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Baýramaly şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 736 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15... +20° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 738 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12... +17°, gündizine +28... +33° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 750 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Köneürgenç şäherinde: howa +29... +31°, basyşy 752 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň