Soňky habarlar

Arhiw

Bütindünýä banky «Doing Business» hasabatyny taýýarlamaklykdan ýüz öwürdi

19:0217.09.2021
0
413
Bütindünýä banky «Doing Business» hasabatyny taýýarlamaklykdan ýüz öwürdi

Bütindünýä banky adaty «Doing Business» hasabatlaryny taýýarlamak tejribesinden ýüz öwürdi. Bu barada bu bankyň metbugat gullugy habar berdi.

Bütindünýä bankynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, geçen ýyllarda «Doing Business» hasabaty taýýarlanylanda düýpli ýalňyşlyklaryň goýberilmegine ýol berilmegi degişli kararyň kabul edilmegini şertlendirdi.Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň