Haýfa Wahbiniň Aşgabatdaky konsertinden ähli suratlar

12:0920.12.2014
0
8690
 Haýfa Wahbiniň Aşgabatdaky konsertinden ähli suratlar

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň