«Ak Tam Bazary» telekeçileri ýörite teklipden peýdalanmaga çagyrýar

17:0516.09.2021
0
1602
«Ak Tam Bazary» telekeçileri ýörite teklipden peýdalanmaga çagyrýar

«Ak Tam Bazary» onlaýn söwda meýdançasy telekeçileri önümlerini ýurduň iň uly bazarynda görkezmäge we ýörite teklipden peýdalanmaga çagyrýar.

«Ak Tam Bazary» internet dükanynda şu ýylyň 1-nji oktýabryna çenli hasaba alnan täze hyzmatdaşlar üçin ýörite teklip hödürlenýär: 3 aýlyk şertnama baglaşylandan soň bonuslar berilýär – banner (300 manat) we 20 günlük VIP mahabaty (günde 20 manat).

«Ak Tam Bazary» internet dükany Türkmenistanda ilkinji we iň uly söwda meýdançasydyr. «Ak Tam Bazary» internet dükanynyň kömegi bilen islendik önümi diýen ýaly tapyp bilersiňiz: eşik, aýakgap, öý goşlary, elektronika, azyk önümleri we başgalar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň