Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 14-nji sentýabry

07:0014.09.2021
0
3561
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 14-nji sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 14-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +21°, gündizine +32... +34° maýyl bolar. Howanyň basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23°, gündizine +30... +35°, kenarýaka etraplarynda +24... +29° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +27... +29°, basyşy 750 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Awazada: howa +26... +28°, basyşy 757 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Balkanabat şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +30... +35° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Tejen şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 741 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14... +19°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Baýramaly şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14... +19°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Kerki şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13... +18°, gündizine +27... +32° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +28... +30°, basyşy 753 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Köneürgenç şäherinde: howa +27... +29°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň