Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry

07:0009.09.2021
0
2850
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 9-njy sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +22°, gündizine +30... +32° maýyl bolar. Howanyň basyşy 735 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +21°, gündizine +29... +31° maýyl bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23°, gündizine +27... +32°, kenarýaka etraplarynda +22... +27° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +25... +27°, basyşy 756 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Awazada: howa +24... +26°, basyşy 763 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkanabat şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 762 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24°, gündizine +28... +33° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 738 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Tejen şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 747 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +28... +33° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 742 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Baýramaly şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +28... +33° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 745 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15... +20°, gündizine +26... +31° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +29... +31°, basyşy 757 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Köneürgenç şäherinde: howa +28... +30°, basyşy 759 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň