Soňky habarlar

Arhiw

Golliwudyň ýyldyzlary täze filmde birleşýärler

20:4408.09.2021
0
3012
Golliwudyň ýyldyzlary täze filmde birleşýärler

Golliwudyň ýyldyzlary Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren we Danni DeWito «Sniff» filminde baş keşbi janlandyrar. Filme Akademiýa baýragyna dalaşgär Teýlor Hekford režissýorlyk eder, edebi esasyny Tom Greý ýazar.

Filmiň wakalarynda saýlama pensiýa jemgyýetiniň iki ýaşaýjysy şübheli ýagdaýda ölýär. Keşbi Morgan Friman tarapyndan ýerine ýetirilen pensiýadaky detektiw Jo Malreý öňki hyzmatdaşy William Keyes (DeVito) bilen kärine dolanmaga mejbur bolýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň