Soňky habarlar

Arhiw

Bitkoiniň hümmeti peselýär

19:1508.09.2021
0
4137
Bitkoiniň hümmeti peselýär

Soňky bir gije-gündizde bitkoiniň hümmeti 12 göterim pese gaçdy.

«Ixbt.com»-yň habaryna görä, düýnki günüň ahyrynda, bir sagadyň dowamynda bitkoin 51,000 dollardan 46,000 dollara çenli arzanlady.

Ol indi hümmetini täzeden ýokarlandyrmaga synanyşýar. Beýleki kriptowalýutaralaryň hem bahasynyň peselendigini bellemek gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň