Soňky habarlar

Arhiw

«Facebook» intellekt ýalňyşlyk üçin ötünç sorady

19:3204.09.2021
0
2789
«Facebook» intellekt ýalňyşlyk üçin ötünç sorady

“Facebook” emeli intellekt ýalňyşlygy sebäpli ötünç sorady. Bu ýalňyşlyk garatenli we akýagyz adamlar bilen polisiýa işgärleriniň arasyndaky çaknyşyk wideosyndan soň «başlangyç wideo tomaşa etmegi dowam etdirmek» baradaky teklipdir.

Kompaniýanyň metbugat kätibi Dani Lewer: «Aýdyşymyz ýaly, emeli intellekti ösdürmek üçin işlesek-de, munuň kämil däldigini bilýäris we etmeli işlerimiz köp. Bu kemsidiji teklipleri görenlerden ötünç soraýarys» diýdi.

Mundan başga-da, kompaniýa geljekde şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykmazlygy üçin teklipleri öwrenjekdiklerini aýtdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň