Arhiw

Bilermen «Apple Watch Series 7» barada pikirlerini beýan etdi

17:3231.08.2021
0
4069
Bilermen «Apple Watch Series 7» barada pikirlerini beýan etdi

«Apple Watch Series 7»-däki üýtgeşme diňe bir gadjet korpusynyň göwrümi bolmaz. Täze «akylly» sagatda ekranyň görnüşi hem täzeden serediler.

«Bloomberg»-iň bilermeni Mark Gurman ýakynda goýberiljek «akylly» sagatlaryň täze maglumatlary barada gürrüň berdi. Şeýlelik bilen, ýedinji nesliň enjamlary ulaldylan tekiz displeýleri alar. Ekrandaky boş ýerleriň hemmesini aýlawlar tutar. «Apple Series 7» güýçli prosessor bilen enjamlaşdyrylar diýlip garaşylýar.

Täze «akylly»sagadyň 7-nji sentýabrda tanyşdyrylmagyna garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň