Soňky habarlar

Arhiw

«Аk Tam Bazary» internet söwda meýdançasy indiki hyzmatdaşlaryny tanyşdyrýar

12:3530.08.2021
0
2829
«Аk Tam Bazary» internet söwda meýdançasy  indiki hyzmatdaşlaryny tanyşdyrýar

«Аk Tam Bazary» onlaýn söwda platformasynyň topary täze hyzmatdaşlarynyň hyzmatlary, önümleri we işleri bilen tanyşdyrýar.

1. SportMedia – sport dünýäsindäki ähli möhüm wakalary çalt we doly beýan edýän ilkinji sport portalydyr. Portal sport muşdaklary üçin ýokary hilli we aýratyn mazmun hödürleýär: analitik maglumatlar, oýunlaryň jikme-jik statistikasy, ýagdaýy, suratlary, wideolary we içerki žurnalistleriň makalalary. Bu ýerde, türkmen sporty barada-da iň jikme-jik maglumatlar bar. Ähli maglumatlar we materiallar resmi çeşmelerden alnan.

2. «EMH - eśik magazin hitrovka» çagalar eşik dükanynda çagalar üçin niýetlenilen dürli görnüşli türk eşikleri bar.

Instagram sahypasy: @esik_magazin_hitrowka.

Habarlaşmak üçin telefon belgi: +99365674143

3. «Shat furniture» mebel dükany, nusgawy görnüşden başlap, awangarda görnüşe çenli islendik şkaf mebelini hödürleýär. Önümçilikde ýokary hilli çig mallar we gerekli enjamlar (furnitura) ulanylýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgi: +993 63300033; +993 62592060.

4. Russiýanyň «Natura Siberica» markaly kosmetika kompaniýasynyň Türkmenistanda resmi satyjysy «Organic shop», «Organic kitchen», «Planeta organica» ýaly önüm öndürijilerden lomaý we bölek satuw önümlerini hödürleýär.

Dükanda beden, ýüz, saç ideg etmek üçin kosmetika önümleri hödürlenýär, diňe tebigy maddalardan ýasalan bezeg önümleriniň köp görnüşi bar.

«Organic shop» – tebigy we organiki wesme (kosmetika) önümleriniň özboluşly butiki. Bu ýerde, Russiýanyň iň gowy «ýaşyl» markalary, dürli görnüşli howpsuz deri we saç ideg önümleri bar.

«Organic kitchen» – witaminlere, minerallara, antioksidantlara we beýleki örän peýdaly maddalara baý täze tebigy maddalara esaslanýan tebigy wesme (kosmetika) aşhanasydyr.

«Planeta organica» – dünýäniň 68 ýurdunda bar bolan, dünýäniň iň güýçli maddalary bilen döredilen tebigy wesme (kosmetika) önümidir. Adaty gözellik reseptleri bilen hödürlenen bu wesme önüminiň düzüminde 500-den gowrak täsin ösümlik we 42 sany organiki ýag bar.

5. «Melhemli Diýarym» dermanhanasy dermanlary daşamak, saklamak we bellik etmek talaplarynyň berjaý edilişine ýakyndan gözegçilik edýär we müşderilere diňe täsirli, ygtybarly we ýokary hilli dermanlaryň hödürlenýändigine buýsanýar.

«Melhemli Diýarym» dermanhanasynda müşderilere aýratyn üns bilen garalyp, ýaşululara, başarnykly hünärmenlere hormat goýulýar.

«Melhemli Diýarym» dermanhanasy elýeterli bahalarda köp sanly derman, wesme (kosmetika), gözellik we saglyk önümlerini hödürleýär. Bu dermanhananyň eltip berme hyzmaty mugt. Dermanhanada aksiýa çäreleri yzygiderli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgi: 90-39-03.

Instagram sahypasy: @melhemli_diyarym.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň