Soňky habarlar

Arhiw

Dünýäde iň gymmat et

18:4427.08.2021
0
3225
Dünýäde iň gymmat et

Ýapon alymlary 3D görnüşde mermer sygyr etini almagy başardylar. Onuň özenini sygryň bedenindäki käbir öýjükler tutýar.

Munuň özi dünýäde iň gymmat etdir. Sebäbi onuň ýokumlylygy juda güýçli. Onuň özboluşly tagamy we mermer görnüşi hem alyjylary özüne çekýär. Köpugurly kök öýjükleriniň iki görnüşinden, kollagen tendon jelinde bioprintirlemek arkaly 72 süýüm alyndy.

Alnan süýümler soňra üç ölçegli gurluşa öwrüldi. 3D printerde et döredijileriň pikiriçe, bu tehnologiýa geljekde sargyt edilen eti öz isleglerine görä şahsylaşdyrmaga kömek eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň