Soňky habarlar

Arhiw

Ispaniýada «sanly çarwa» wizasy berler

14:2521.08.2021
0
4353
Ispaniýada «sanly çarwa» wizasy berler

Uzak aralykdan işleýänleriň sanynyň köpelmegi bilen Ispaniýa «sanly çarwa» wizasyny girizmegi meýilleşdirýär. Bu bolsa her kime başga ýerde ýa-da daşary ýurtlardan gelenlere Ispaniýada 12 aýlap işlemäge mümkinçilik berer.

Mundan başga-da, ýaş telekeçileriň başga ýerde işlemegine itergi berjek başlangyç üçin salgyt ýeňillikleri bermek meýilleşdirilýär.

Oba ýerlerinde iş ýerleriniň ýoklugy bu sebitleriň ilatynyň azalmagyna sebäp boldy. Uzakdaky işçiler üçin myhmansöýer obalaryň milli toruna (Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo) «sanly çarwa» arkaly çekiler.

Häzirki wagtda Ispaniýanyň 30 töweregi şäheri we obasy bu maksatnama gatnaşýar. «Euronews»-yň habaryna görä, uzakdan işleýän «sanly çarwa» öý eýesi tarapyndan garşylanar we ýerli gümrük bilen tanyşdyrylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň