Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 14-nji awgusty

09:4914.08.2021
0
3577
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 14-nji awgusty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 14-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +24° maýyl, gündizine +35... +37° yssy bolar. Howanyň basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +31° maýyl, gündizine +35... +40°, kenarýaka etraplarynda +33... +38° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 747 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Awazada: howa +35... +37°, basyşy 752 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Balkanabat şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 759 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Tejen şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16... +21°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kerki şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16... +21°, gündizine +30... +35° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 752 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 754 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň