Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 13-nji awgusty

08:5313.08.2021
0
9094
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 13-nji awgusty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 13-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Aş­ga­bat­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +24° maýyl, gündizine +38... +40° yssy bolar. Howanyň basyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25... +30° maýyl, gündizine +36... +41°, kenarýaka etraplarynda +34... +39° yssy bolar.
Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +37... +39°, basyşy 749 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Awa­za­da: howa +36... +38°, basyşy 755 mm, çyglylygy 20-40 %.
Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +39... +41°, basyşy 758 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.
Änew şä­he­rin­de: howa +38... +40°, basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Te­jen şä­he­rin­de: howa +37... +39°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.
Ma­ry şä­he­rin­de: howa +36... +38°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.
Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +37... +39°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +35... +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Ker­ki şä­he­rin­de: howa +36... +38°, basyşy 734 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.
Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +33... +35°, basyşy 751 mm, çyglylygy 20 — 40 %.
Kö­neür­genç şä­he­rin­de: howa +32... +34°, basyşy 753 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň