Soňky habarlar

Arhiw

Burundan sykylýan «Sputnik V»-niň synaglary tamamlandy

19:1611.08.2021
0
2641
Burundan sykylýan «Sputnik V»-niň synaglary tamamlandy

N.F.Gamaleýa adyndaky ylmy-usulyýet merkezinde «Sputnik V» sanjymynyň burundan sykylýan görnüşiniň synaglary tamamlandy.

Merkeziň müdiri Aleksandr Gintsburgyň sözlerine görä: «Ilkinji synaglar üstünlikli geçdi. Ýöne sanjymy ulanyp başlamaga howlukmaýarys. Ony ýene birnäçe tapgyrda synag etmek isleýäris. Umuman, üç tapgyrda geçiriljek kliniki synaglardan soňra, ony ulanmaga rugsat berip bolar».

«Sputnik V» sanjymynyň burundan sykylýan görnüşiniň hem iki dozadan ybarat boljakdygy aýdylýar. Ol adam bedeninde immuniteti güýçlendirer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň