Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 11-nji awgusty

08:1211.08.2021
0
4600
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 11-nji awgusty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 11-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +25° maýyl, gündizine +36... +38° yssy bolar. Howanyň basyşy 730 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25... +30° maýyl, gündizine +35... +40°, kenarýaka etraplarynda +34... +39° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 748 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Awazada: howa +36... +38°, basyşy 753 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Balkanabat şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Tejen şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kerki şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 750 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 751 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň