Buzly köşkde meşhur dünýä ýyldyzlarynyň konserti bolar

15:3706.12.2014
0
3951
Buzly köşkde meşhur dünýä ýyldyzlarynyň konserti bolar

Aşgabat, 4-nji dekabr. «Türkmenportal». 

Buzly köşkde Atiýe Deniz, Rafet El Roman, Sergeý Lazarew, Nýuşa, Haýfa Wahbi ýaly meşhur aýdymçylaryň konserti bolar. Konsertler Buzly köşkde geçiriler. Aşgabat şäheri.

Soraglar boýunça şu telefona ýüz tutmaly: (99312) 21-26-58.

 

Atiýe Deniz

2014-nji ýylyň 16-njy dekabrynda türkiýeli pop-aýdymçy Atiýe Deniz her biriňizi liriki aýdymlary bilen begendirer.

Konsertiň başlanýan wagty – 19:00

Petegiň bahasy – 30 manat.

 

 

 

 

Rafet El Romanyň 

2014-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Rafet El Romanyň şirin owazyny diňlemäge mümkinçilik alarsyňyz.

Konsertiň başlanýan wagty – 16:00

Petegiň bahasy – 30 manat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergeý Lazarew 

2014-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sergeý Lazarew ýürege ýakyn aýdymlary we özüneçekiji tanslary bilen şatlyk paýlar.

Konsertiň başlanýan wagty – 19:00

Petegiň bahasy – 30 manat.

 

 

 

 

Nýuşa

2014-nji ýylyň 18-nji dekabrynda aýdymçy gyz Nýuşa «Объединение» atly çykyşynda ýekelikde aýdym aýdar. Şeýle-de size aýdymçy gyzyň şowhunly çykyşlary we meşhur aýdymlary garaşýar.

Konsertiň başlanýan wagty – 19:00

Petegiň bahasy – 30 manat.

 

 

 

 

 

 

Haýfa Wahbi 

2014-nji ýylyň 19-njy dekabrynda liwanly aktrisa we aýdymçy gyz Haýfa Wahbi her bir adama gündogar äheňlerinden we duýgydan püre-pür aýdymlarynyň tasin dünýäsine aralaşmaga mümkinçilik döreder.

Konsertiň başlanýan wagty – 19:00

Petegiň bahasy – 30 manat.

 

 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň