Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 9-njy awgust

08:4409.08.2021
0
9806
Howa maglumaty: 9-njy awgust

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 9-njy awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +28° maýyl, gündizine +40... +42° yssy bolar. Howanyň basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +31° maýyl, gündizine +38... +43°, kenarýaka etraplarynda +35... +40° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 746 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Awazada: howa +37... +39°, basyşy 753 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Balkanabat şäherinde: howa +41... +43°, basyşy 755 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +29° maýyl, gündizine +37... +42° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +40... +42°, basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Tejen şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 741 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 736 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 733 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 751 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 753 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň