Soňky habarlar

Arhiw

Öz-özünden çüýreýän plasmas önümleri hem ekologiýany halas edip bilenok

10:4607.08.2021
0
3659
Öz-özünden çüýreýän plasmas önümleri hem ekologiýany halas edip bilenok

Plasmas önümleriniň Ýer ýüzüniň ekoulgamyna zyýanly täsiri baradaky mesele barha ulalýar. Alymlar 1971-nji ýylda işlenip düzülen öz-özünden çüýrän plastmassanyň hem ekologiýanyň hapalanmagynyň öňüni almaýandygyny anykladylar.

«Ferra.ru»-nyň «ScienceNews»-a salgylanyp belleýşi ýaly, ýüze çykan mesele daşky gurşawyň ýagdaýy bilen baglanyşykly. Mysal üçin, plastmassalaryň köpüsinde materiallaryň dogry çüýremegi üçin ýeterlik ýagtylyk ýok.

Bu plastmassanyň dargamagy wagtynda emele gelen mikroskopiki bölejikler haýwanlara ekoulgama girse zyýan berip biler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň