Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty

09:3006.08.2021
0
8753
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 6-njy awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +28° maýyl, gündizine +38... +40° yssy bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +36... +41°, kenarýaka etraplarynda +32... +37° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 748 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Awazada: howa +34... +36°, basyşy 753 mm, çyglylygy 30 — 50 %.

Balkanabat şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 755 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň