Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistandaky «City Business School» sizi açyk gapylar gününe çagyrýar

15:0904.08.2021
0
7035
Türkmenistandaky  «City Business School» sizi açyk gapylar gününe çagyrýar

12-nji awgustda Türkmenistandaky «City Business School» sizi açyk gapylar güne çagyrýar.

Açyk gapylar güni «Bize berlen wagt bilen näme etmeli» atly mowzugyň esasynda geçiriler.

Bu çärede MBA okuw maksatnamalarynyň kömegi bilen şu aşakdaky meselelere serediler:

  • wagtyňyzy başarnykly dolandyrmagy öwrenmeklik;
  • işewürlik babatda şahsy meýliňi şu wagtdan durmuşa geçirip başlamaklyk;
  • hünär we şahsy ösüş üçin maksat goýmaklyk we oňa ýetmeklik;
  • wagt ýitirmän üstünlik gazanmaklyk.

Baş Spiker – CBS-Türkmenistan satuw menejerleri: Ella Allaberdiýewa we Jeren Sabirowa okuw bilen baglanyşykly gyzyklanýan soraglaryňyzy berip bilersiňiz.

Açyk gapylary güni öň CBS çärelerin gatnaşmadyklaryň ählisi üçin niýetlenilendir.

Türkmenistandaky «City Business School»-yň açyk gapylar gününiň başlanýan wagty: sagat 18:30-da.

Türkmenistandaky «City Business School»-yň açyk gapylar gününe gatnaşmak üçin töleg: mugt.

Türkmenistandaky «City Business School»-yň açyk gapylar gününe bellige alynmak üçin şu salga basyň.

Türkmenistandaky «City Business School»-yň açyk gapylar gününe gatnaşmaga isleg bildirýänlere sowalnamany (anketany) telefon arkaly doldurmaklyk üçin telefon belgi: +993 12 46-81-65

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň