Soňky habarlar

Arhiw

Otuz dört ýyl mundan öň ýazylan aýdym meşhurlyk gazanýar

15:3731.07.2021
0
871
Otuz dört ýyl mundan öň ýazylan aýdym meşhurlyk gazanýar

Mundan 34 ýyl öň ýazylan aýdym birdenkä Ýer ýüzünde iň meşhur aýdyma öwrüldi. Rik Estliniň aýdymyna döredilen şekilli kompoziýa “YouTubede” görkezilen dessine milliarddan gowrak adam tomaşa etdi, bu platformanyň ölçegleri boýunça iň ýokary görkezijidir.

“Never Gonna Give Up” atly bu aýdym dessine iň meşhur aýdyma öwrüldi. Günbatarda internet ulanyjylar bu aýdymyň salgysyny birek-birege ýollaýarlar, netijede aýdymy bir gezek eşiden adam onuň sözlerine hiňlenmän durup bilmeýär” diýip, habar beriş serişdeleri ýazýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň