Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 31-nji iýuly

09:2631.07.2021
0
12132

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 31-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +26°, gündizine +34... +36° maýyl bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +34... +39° yssy, kenarýaka etraplarynda +29... +34° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 747 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Awazada: howa +31... +33°, basyşy 755 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Balkanabat şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 756 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Tejen şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 729 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 749 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň